sábado, 18 de dezembro de 2010

Miinha Loooiraah'

                      
     Miinha Looiiraaah' , aah Noois Briiga deemaaiz , Maais meesmo assin eu amo vs Miinha Looiraa,
Aqella qe Inpociveel eqeceer ella Miinhaaa Looiiraa ,EUTEAAMO Mt , Saaiba qe se foor enboraa , Saaudades vai fikaar ' , Meesmo assin jaamaiz vou esqeceer doos noossos Moomeentoos ,
                               Os Melhoorees ' , *--* '
                                 TEEAAMO MT MT MT ,
                 Saaibaa qe Jaamaaiz iireei esqeceer Doos Moomeentoos ' ' MIINHALOOIRA 

Nenhum comentário:

Postar um comentário