terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

- Seeiin vs éer inpossiveel seer felliz ♪

                   
 -    Cheegoou e jaa foooi se toornaando mt Especiaal na Miinha Vdaa ,
            Seein Paalaavraaas pra esse meeninooh' ,
           Seeh Precisaar Poode contar cmg spm amooor '
          , Poode paah qe voou taar ake pra te ajudaar ' ,
          Meelhoores conversa no msn éer coon elle '
           , Teenho Muito Cuuiimeees delle ' *--* , 
          Maais saiba qe eu Teeaamo Muiitaao amoorziin' , 
                   Seein vs jaa nn seei viveer ' , TEAAMO ♥

Miiinhaa Looiiraah *--*

                          
            Miinha Looiraa Qee eu maais BRIIGO , aa amg Nois Briga demaaiz ,
 Maais meesmo assin euteamo ' , Vs Faaiz paarte da minha vdaa' ,
 Jamaaiz ireei te esqeceer neein o tenpo AAPAAGA Noossos meelhores Momeentoos Juuntaas ',
 Aiin Seh vs foor enbora saaiba qe vai Deiixaar MUIITAAS SAUDADEES' , .              
                                                 Teeaamo Miinha Looiraaah ' ♥

Dudaah' Irmãah

  
             -  aah Miinha Dudaah ' , Coonheço a Pooko teenpo Maais ja éer Muuito consideraada '
, Muuito inportaante na minha vdaa' , Cheegoou de uma maneira e fooi se toornaando Muuito especiaal' ,
                             aah euteamo Miinha Bêeeh' ,  Saaudades de vs ' ,
                                                          TEEAAMO ♥

- Meelhoor iirmaao Naao teein *-*

    
              -  Seein paalaavra pra esse irmaao , Meelhoor Irmaao , aqelle qe as vezees éer SHAATO ,
maais meesmo assin euteamo Apesar das Noossas Brigaas Maais isso ér cooisa  de Irmaaao ' ,
              Qaando precisar de Miin Pode contar cmg amoor '
               , Seempre aliie pra te ajuudaar ' , Saaiba qe euteamo  ,
                          e pra Seempre vou teaamaar ' , 
                              TEAAAMO MEEO MEELHOOR IIRMAAO